Certificare ISO

O etapă importantă în evoluţia şi maturizarea organizaţiei noastre a constituit-o implementarea în anul 2005 a unui sistem de management al calităţii ISO SR EN 9001:2001 şi apoi recertificarea în anul 2008 şi implementarea sistemului de management al calităţii mediului ISO SR EN 14001:2005. Preocupata fiind in mentinerea certificarii Sistemului de Management al Calitatii, in iulie 2010 compania noastra a obtinut aprobarea trecerii la standardul nou ISO SR EN 9001:2008.

Sistemul de management a fost implementat de către compania nostra sub supravegherea companiei de audit SRAC CERT.

Certificarea ISO a fost pentru compania noastra un pas important în recunoaşterea competenţei organizaţiei în onorarea angajamentelor asumate. Certificarea ISO a adus schimbări şi avantaje în organizaţia nostră, precum:
  • Administrarea eficientă şi transparentă a organizaţiei;
  • Sensibilizarea şi responsabilizarea personalului către calitate;
  • O mai bună inţelegere a proceselor în organizaţie;
  • Creşterea credibilităţii, uşurarea accesului firmei pe piaţă;
  • Îmbunătăţirea imaginii firmei în faţa partenerilor externi;
  • Certifică clienţilor faptul că firma funcţionează pe baza unui sistem de calitate recunoscut pe plan internaţional;
  • Crearea unei culturi organizaţionale orientată spre calitate;
  • Orientarea către client şi creşterea gradului de satisfacere a clienţilor;
  • Crearea unui avantaj competitiv;
  • Identificarea surselor de nonconformităţi şi reducerea acestora.

Perpetuum este o companie care este preocupata de calitatea activitatii desfasurate, de satisfacerea nevoilor clientilor sai, de limitarea impactului negativ asupra mediului inconjurator si asigurarea sanatatii si securitatii in munca a angajatilor sai. Totodata, suntem constienti de importanta si beneficiile recunoasterii externe a acestor preocupari prin certificarea sistemelor de calitate. De aceea, anul acesta suntem pregatiti pentru recertificarea sistemului de management al calitatii, conform standardului SR EN ISO 9001:2008, pentru extinderea la nivelul intregii companii a sistemului de management al calitatii mediului, conform standardului SR EN ISO 14001:2005 si certificarea sistemului de management pentru sanatate si securitate ocupational, conform standardului ISO OHSAS 18001:2008.